Logga in

Lena Sundbom

konstnär

Om konstnären

Jag arbetar med akrylmåleri och grafik, ofta i kombination med varandra och med andra medier som tusch och kol

Jag återkommer till linjer och mänskliga figurer. Jag återkommer till frågor om vad en människa är och vilka vi blir i relation till andra. Det inre i relation till det yttre. Jag bearbetar frågor om föräldraskap och föreställningar kring den lycka vi bör känna i det. Jag bearbetar sorgen efter ett barn och den känslomässiga utsatthet man befinner sig i som förälder. Jag funderar över den krympande tiden, kroppen som åldras och hur jag ska hantera en framtid som inte längre bär på lika många möjligheter. Mitt fokus är den lilla världen. Kanske för att det är det jag kan greppa i mitt bildspråk, hur det som händer i livet och samhället påverkar den världen. Jag kan uppröras över hur de krav som ställs på att vara människa idag utesluter individer som inte passar in. Jag är trött på att alla måste skrika högst för att synas. Jag vill säga att syns du inte så finns du, faktiskt, ändå.

Det är mer centralt för mig att gestalta en känsla snarare än ett motiv och färgen används mer för att skapa en stämning än för att ge form.

Jag nås på tel: 070-7902796 eller epost: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About

 I work mainly with graphic prints, acrylic painting and mixed media.

In my art I return to lines and human figures. I return to questions about what a human being is and who we become in relation to others. The inner in relation to the outer. I process questions about parenthood and the idea of the happiness we are supposed to feel as parents. I process the grief over a child and the emotional vulnerability for which we are exposed as parents. I reflect on the time that is getting shorter, the aging body, and how to handle a future that no longer has unlimited opportunities. My focus is the small world. Perhaps because that's what I can grasp in my imagery, how the events in life and society affects that world. I can get upset by the requirements of perfectness that are placed on people today and how that excludes many individuals from society.

You can reach me on phone nr: +46 70 7902796 or email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Aktuellt

Konsthallen Luleå

Jubilarens Val

samlingsutställning 25-31 okt  

Galleri Hantverket 
Götg 63, Stockholm

Separatutställning 18 maj - 6 juni


-------------------------------------------------

Läs recensioner:
Recension ST

Recension HT

Mina verk säljs bl a genom:

Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm

Galleri Lindberg i Luleå